Broker portfolio trading - steps

De marktplaats voor verzekeringsportefeuilles

U wenst als verzekeringsmakelaar uw portefeuille over te laten, of u bent op zoek naar opportuniteiten in de markt?

Alles start met een goede selectie van kandidaat overnemers of –laters. Daarbij kan dit platform u ondersteuning bieden.

Platform voor de verzekeringsmakelaar

ter ondersteuning van een portefeuille overname

Icon check mark
Matching platform

in de voorbereidende fase van het overname proces, brengt verzekeringsovernemers en - laters confidentiëel bij elkaar.

Icon check mark
Ter ondersteuning

voor alle Belgische onafhankelijke verzekerings-tussenpersonen die een portefeuille wensen over te laten of over te nemen. Geen lidmaatschap vereist.

Icon check mark
Faciliterende service

volledig onafhankelijk.

Broker portfolio trading - questions

Hoe we te werk gaan

een transparant en confidentieel proces

Broker portfolio trading - steps
U laat stil van u horen

Omdat het niet altijd strategisch interessant is om u bekend te maken voor een overname of overlating, kan dit bij ons volledig confidentiëel.

Binnen het platform, kan u aangeven waarnaar u op zoek bent, en kan u uw profiel schetsen aan de hand van enkele vragen. Wij behandelen alles 100% anoniem achter de schermen.

Wij zoeken een match achter de schermen

Uw profiel wordt opgemaakt en intern vergeleken met mogelijkse interessante kandidaten.

Wanneer een positieve match gedefinieerd is, zal u vrijblijvend gecontacteerd worden met de vraag of u in contact wil gebracht worden met de andere partij.

Beide partijen komen in contact

Na toestemming brengen we u in contact met de kandidaat overnemer of -later. U bent nu volledig vrij om de analyses en onderhandelingen op te starten. Wij faciliteren u enkel in het bijeenbrengen van de partijen.  

De eerste stappen naar een succesvolle overname van een verzekeringsportefeuille zijn gezet!

U laat stil van u horen

Omdat het niet altijd strategisch interessant is om u bekend te maken voor een overname of overlating, kan dit bij ons volledig confidentiëel.

Binnen het platform, kan u aangeven waarnaar u op zoek bent, en kan u uw profiel schetsen aan de hand van enkele vragen. Wij behandelen alles 100% anoniem achter de schermen.

Wij zoeken een match achter de schermen

Uw profiel wordt opgemaakt en intern vergeleken met mogelijkse interessante kandidaten.

Wanneer een positieve match gedefiniëerd is, zal u vrijblijvend gecontacteerd worden met de vraag of u in contact wil gebracht worden met de andere partij.

Beide partijen komen in contact

Na toestemming brengen we u in contact met de kandidaat overnemer of -later. U bent nu volledig vrij om de analyses en onderhandelingen op te starten. Wij faciliteren u enkel in het bijeenbrengen van de partijen.  

De eerste stappen naar een succesvolle verzekerings-portefeuille overname zijn gezet!

Wetenschappelijk onderbouwd

door de Hogeschool Gent

Wetenschappelijk onderzoek - verzekeringsportefeuille of kantoor overnemen of overlaten

“Verzekeringsmakelaars beroepen zich voornamelijk op hun persoonlijk netwerk om kandidaat overnemers te selecteren. Echter dit is slechts een beperkte kring, en laat niet het volledige potentieel van de markt zien.”


Een verzekeringsportefeuille of kantoor overnemen of overlaten is geen sinecure. Wetenschappelijk onderzoek van de Hogeschool Gent (2020), in samenwerking met het FVF, analyseerde het proces en stelde een gedetailleerd stappenplan op, waar voorbereiding een centrale rol inneemt.

Digitalisatie kan in de voorbereidende fase van een overname significante voordelen met zich meebrengen. Het bepalen van het netwerk aan mogelijke kandidaten is namelijk een sleutel tot succes. Hierbij kan het digitale platform verborgen opportuniteiten in de markt blootleggen.

Ik zoek opportuniteiten in de markt

en maak mij kenbaar als kandidaat overnemer of -later van een verzekeringsportefeuille

Ik wil een
portefeuillle overnemen

Wenst u als onafhankelijke Belgische verzekeringstussenpersoon een (gedeeltelijke) verzekeringsportefeuille of makelaarskantoor over te nemen?

Aan de hand van enkele vragen schetst u uw specifieke aanvraag, en wordt er achter de schermen naar passende kandidaat -overlaters gezocht.

Stel uw profiel op
Ik laat mijn
portefeuillle over

Wenst u als onafhankelijke Belgische verzekeringstussenpersoon een verzekeringsportefeuille over te laten?

Aan de hand van enkele vragen stelt u uw bedrijfsprofiel op, en wordt er achter de schermen naar passende kandidaat-overnemers gezocht.

Stel uw profiel op

Vertrouwd

door onze partners

Mogelijk gemaakt
door WeGroup

WeGroup is het Belgisch technologiebedrijf gespecialiseerd in software voor de verzekeringssector, dat “Louise”: de virtuele kantoormedewerker voor makelaars ontwikkelde.

Waarom werd dit platform gecreëerd?

WeGroup speelt sterk in op de noden en behoeftes van haar klanten. Vanuit de Belgische makelarij rees de vraag naar een platform om overlaters van een verzekeringsportefeuille en geïnteresseerde kopers anoniem met elkaar in contact te brengen. WeGroup zet dan ook z’n expertise en netwerk in om aan deze behoefte te kunnen voldoen.

Anoniem en betrouwbaar

Dankzij de volledige onafhankelijkheid van WeGroup kan dit platform gefaciliteerd worden met een nadruk op discretie en bescherming van gegevens.

Verdere informatie en contactgegevens

Meer informatie over WeGroup kan u vinden op www.wegroup.be.

Voor specifieke vragen omtrent het platform kan u steeds terecht via info@verzekeringsportefeuille.be.

Neem contact met ons op

als u vragen heeft over dit platform

Dank u wel! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.